Remote support

Windows

Download

Apple

Download
IRC.be, a customer first company

GDPR

General Data Protection Regulation

Europa heeft op 27 april 2016 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) goedgekeurd. Deze verordening heeft concrete gevolgen voor quasi elke onderneming. De burger krijgt meer controle over de omgang met zijn gegevens, de onderneming moet aanzienlijk meer verplichtingen naleven en voorzorgen inbouwen. Vanaf 25 mei 2018 zal deze verordening onherroepelijk in werking treden, en kunnen inbreuken gesanctioneerd worden. Vóór die datum zijn dus tal van technische, organisatorische en juridische aanpassingen nodig. 

In de bijlage, onderaan het artikel, krijgt u meer informatie betreffende GDPR.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 13 stappen - GDPR.pdf13 stappen - GDPR.pdf[GDPR]
+32 52 25 99 30

Adres

Schaapveld 12
Schaapveld 12
9200 Dendermonde
9200 Dendermonde

Uren

Maandag - Vrijdag
Maandag - Vrijdag
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00